Kullanım Koşulları

Bu sözleşme en son 5 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiştir. Sürüm no: 0002

Kullanım Koşulları

Bu sözleşme en son 5 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiştir. Sürüm no: 0002

Kullanım Koşulları

Bu sözleşme en son 5 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiştir. Sürüm no: 0002

1.Kullanım Koşullları

Bu SİTE'de sunulan hizmetler Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit. No:255/B02 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan Things Reklam ve Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Mersis No: 0843 0595 1000 001) (Bundan böyle kısaca "Things" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi Things olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Things'ya aittir.

İşbu kullanım koşulları, Things tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Things tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Things, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Sözleşme Tanımları

SİTE: Things tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: Things'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Things tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: Things internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Things arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

3. Hizmetlerin Kapsamı

Things'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Things'e ait www.things.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Things adına ayıpsız olarak teslimidir.

Things, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Things tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Things, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

4. Genel Hükümler

SİTE üzerinden, Things'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Things'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Things, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Things veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Things'nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi Things'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Things'nun veya Things'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Things ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Things hizmetlerini, Things bilgilerini ve Things'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Things'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Things'nun yazılı izni ile mümkündür.

Things, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Things aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Things için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Things'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Things tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Things, Things hizmetleri, Things bilgileri, Things telif haklarına tabi çalışmaları, Things ticari markaları, Things ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Things, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Things, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile Things'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

SİTE'deki genel görünüm, tasarım, metin, imge logo, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Things markası, uygulanan iş metodu ve modeli yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Things'a aittir ve Things tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Things'a ait tüm bu unsurlar çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, bu sözleşme dışında kullanılamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi veya kişiler Things'nun uğradığı zararı ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Things'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7. Sözleşmenin Devri

Things, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Things işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Things açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Things'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.Things'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. Yürürlük ve Kabul

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Things tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Things, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit No:255/B02 Sarıyer

© 2018 - 2023 Things Reklam ve Bil. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit No:255/B02 Sarıyer

© 2018 - 2023 Things Reklam ve Bil. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit No:255/B02 Sarıyer

© 2018 - 2023 Things Reklam ve Bil. Hiz. Tic. Ltd. Şti.